<
מגמות חדשות ושינויים בסיפורת הערבית בישראל
מגמות חדשות ושינויים בסיפורת הערבית בישראל

 

 

 

במאמר זה, אנו מבקשים לעקוב אחר השלב השלישי בסיפורת הערבית בישראל משנות השבעים עד ימינו. נקודת המוצא שלנו היא כי שלב זה נושא עמו מאפיינים ממשקעי השלבים הראשונים וממשיך לדשדש בזירת הבידור מחד גיסא, ובזירה הדידקטית והטפת המוסר מאידך גיסא. שתי זירות אלה רחוקות מרחק רב מהמודרניזם, או מהמודרניות.

للتحميل او المشاهدة اضغط هنا