<

מגמות חדשות ושינויים בסיפורת הערבית בישראל

המזרח החדש (האוניברסיטה העברית), גליון 35, 1993, עמ’ 27- 45.

القسريات النوعية في رواية تيار الوعي في الأدب العربي الحديث

الكرمل، جامعة حيفا، عدد 12، 1991، ص 69-145.

القصة الفلسطينية في السبعينيات والثمانينيات: بقايا من تعليمية غابرة

أدب ونقد (القاهرة)، عدد 65، 1991، ص 73-79.

عبد الرحيم محمود: شاعر يبحث عن هوية

الكرمل، جامعة حيفا، عدد 8، 1987، ص 123-168.

<< | لأعلى الصفحة | >>
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |