<

The Lure of the Title - Introduction

Text and Context in Palestinian Fiction 1948-2012 .Wiesbaden: Harrassowitz, 2015

غواية العنوان

الناصرة: مجمع اللغة العربية، 2015.

The Quest for a Lost Identity - Introduction

The Quest for a Lost Identity: Palestinian Fiction in Israel, Harrassowitz, Wiesbaden: Harrassowitz, 2008

الجديد في نصف قرن - مسرد بيبليوغرافي

بيت بيرل وكفر قرع: مركز دراسات الأدب العربي ودار الهدى، 2004.

<< | لأعلى الصفحة | >>
| 1 | 2 | 3 |